שלחת אותי להרים ולמדבריות, תפאורה להתגלויות והבטחת שלא תסתתר. מאז ניסיתי למצוא אותך בלחם וצפחת שמן, שהבטחת שלא תכלה. נשאתי את שמך איתי לכל מקום. בעיקר לשווא, לא היה בו שימוש- הסתתר והתכלה. כמעט סתיו, כמעט זמן למצוא- זכות השיבה לבראשית.