רויטל _

קטונתי

וזה לא שיר כי אם דיבור

ובינינו

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה