---השיר הזה חטוף

כמו סתיו:

טרם דרכת על עלה מרשרש

טרם נשמת אדמה לאחר טפטוף ראשון

טרם הרגלת עיניך לחשיכה

והנה

חרף החורף.