במסע מעייף ורצוף מכשולים חיפשתי דקת מנוחה להניח ראשי תחת אבן דרכים ולשחרר אנחת רווחה. לעצור מלכת ולראות הזריחה ביפיה הרב, המסנוור לדעת , לפחות מתוך הנחה שיש גם עולם אחר. וכשהגשם יחלוף תנטע בליבי התקווה הטובה , המנחמת החלקה הרטובה תתייבש למשעי, ותפרח האהבה השוממת.