גשם ראשון כמו אהבה ראשונה, חזק ומרענן מכה בי במפתיע. בחוץ רעמים וברקים, בפנים פרפרים. אהבתי את טיפותיך המהתלות בי , מתפתות ונלפתות. אתה בא ברָכּוּת אל האדמה ומרווה אותה משיממון.