המילים שלי לא מצליחות לגעת בך הן נמסות ונַסות מנסות להחליק לי מבין האצבעות המילים שבי לא מצליחות לצאת אליך לקראתך , שתבין שתמתין. אולי יש הפסקת חשמל בינינו.