אני לא אגיד לך לא כשתגיד לי, אנילא אסרב כשתציע לי, כי הציפיה איפשרה וגרמה לי רכות . חיכית לך די. אלוקים, תן לי כוח להמשיך לחכות