,בראשית

הייתי כאן לבד

מרחפת באויר הקר

,פוסעת על הרים מוריקים

לא זקוקה לישותך

.שתחדול בי מלהתקיים

 

הקושי

להיות בלעדיך

הצורך

לחוות איתך

הרצון

לשמוע דבריך

התשוקה

-למגע שלך

.נולדו בי רק אחרי שהלכת