בחיי, אין לי כח לאהוב אותך לא כל שכן את עצמי אין אני לי אלא בגלי הים המשנים מצב רוחם היום יש גאות ושפל.