ובינינו--- רק כפות ידיים מצויות שלך - פתוחות כלפי כמבקשות שלי - ניצבות כחומת מגן מולך. אני משננת את תווי פניך שישארו חקוקים בזכרוני, משהו ממה שאמרת לי בכל זאת מתקיים. מתרגלת מחדש למבט המבין שלך, לומדת לענות למחשבה שעוברת ביננו. ונדמה שחלפה דקה ונדמה שחלף נצח.