אושר שלך שאתה שמח שטוב לך שאתה מתמודד לא בורח לא פוחד מתפתח מתעודד לא מועד לא נופל מנצח מאושר.