בבואי לפוש בים עליתי על אחד הגלים נשא אותי עד הנה על גביו פרש כנפיו עליתי גבוהה גבוהה חזיתי בנפלאות האהבה. תוכנו שצף בי , הציף אותי במימיו בעט בי ובעטיוֹ הוּצפתי ונוּפַּצתי לרסיסים חזרה לחוף.