האהבה היא ממני והלאה חיפשתיה אך לשוא כמחזרת לפתחה כקבצנית לפרוטה כמשוועת לישועה אך רוחה לא שבה לא קמה לתחייה לא צלחה את הנהר הגועש של המציאות והשכל הישר זכר ממנה לא נותר.