אינני אישה של גשם חזק והסחף שבא בעקבותיו אלא אני של הטפטוף הקל עם איוושת העלים סביבותיו.