אדם נולד בצלם

וגם נולד חצוי

אני עודני בצל

מחפשת את חציי

התשמע קולי

באשר הנך?

אם תבוא

אלי

לֶ אֶ א וׁב?