גם

כי

אלך

בשביל לא ידוע

גם

כי

אלך לאיבוד

אדע

ש

בסופו של השביל

אתה

תמתין

לאסוף

את הקצרים בינינו.---

לקו

אחד

נכון.

ותגיד  לי שלכל שביל

יש  יעוּד

למרות

שהלכתי בו

לאיבוד.