תן לי רק חיוך, מבט. הושט לי יד וירטואלית. תן לי לחן לתמליל רגשותיך, שתף אותי בסודותיך. רק אל תלחץ עלי דִילִיט, ואל תבצע בי אנדוּ הקלד את עצמך לדעת ושלח אלי באָי סִי קיוּ.