על גשר צר

מאוד מאוד

אתה צועד

מהורהר

לוחש לרוח

בסוד בסוד

.מנוכר

איש אחד

ללא עתיד

ללא עבר

ומיוחד

כל העולם כולו

שלו  , שלו

והוא עכשיו

נופל, נופל

ויפתחו שמיים

ותפילתו תתקבל