בתוכי אני מתה גוף בלי נשמה עיניי כבויות פי יבש בתוכי אני מתה פריחת אביב שנבלה קמלה לה זכרון של אהבה שדועך ונעלם בתוכי אני מתה עורי התקלף עצמותיי נמסו בתוכי אני מתה אך ליבי עוד פועם לאיטו