מן המיצר קראתי-

אך אתה לא ענית,

בצר לי הלכתי

למקום אחר.

 

דיה לצרה - אמרתי

ואולי קיוית

שלא אפגוש אותך יותר.

 

רציתי לפתוח דם חדש-

לב דפוק כבר יש,

גל  קוצף עוד לא נגמר

סער , ים גועש.

 

ובבוא הזמן

כשאמלט

למקום מבצר.

אמצא לי קשת בטחון

באדם נכר...