מילה אחת לרעתי ונפלה רוחי קילקלה לי את המצב רוח אני רגישה לחום דרגת רגישות גבוהה עורי נחשף בלחיצה קלה על האגו