כשאמות, יקראו קרוביי את כתובי וישאלו, מה זה היה לה? אהבה היא לכתוב שירים קצרים שאומרים מעט, אבל עושים הרבה.