ושוב פסח מתקרב

בחוץ הכל פורח

בשלל צבעיו

ושוב זמן להתאהב

את הלב לפתוח 

בכל קשתיו

לראות באור חדש , אחר

את מה שיש

את מה שמתאחר

לברוא את הקיים

לקיים את 

החסר.