כשאתה מביט בי-

אני הכי יפה.

אנו מכסים בערמות של מילים

 כל דבר שהצטער בינינו,

ואת השקט שמופיע

אתה פותר בנשיקה.

אני עונה בחיוך ביישני

 שמסביר מעט את מי שאני,

ומי שאנחנו  ואולי ניווצר

 

כי כשאתה מביט בי-

אני יפה קצת יותר.