עוׁד מְעַט כְּשְׁנִפָּרֵד,

אני אשיל מעלי את כאבך

ואוציא מתוכי את יגונך

ואשכיח מראשי את תמונתך

ואציל נפשי ממילותיך

ואשטוף גופי ממגעך

וארוקן נשמתי מהוויתך

 

ואחרי שאייבש את הדמעות

ואאסוף את העצות

ואקבל את החיזוקים

ואשקם את הנזקים

 

אלך לחפש לי אהבה חדשה

לְהִבָּנוֹת  בָּה.