בקו הרגיש הזה

שבין חיבור להתנתקות

שנינו נמצאים

בוא ביחד

נעצור את הרגע

ננצור את ביתנו

ואולי נבנה חדש

ואולי נמצא גם נצח

בלב החידלון

 

ובין חייל אבוד

לשוטר מבוהל

אתה זורק לי מבט של עידוד

עכשיו - אני יודעת

גם לך לא קל.