איך העולם גלגל

ובסוף הכל חוזר אליי

מסתובב אל-על

ונפגש בתוך חיי

 

איך כל הליכותיי ומעשיי

מתנקזים אל השנים

וכמו במין הבזק חוזרים

משפיעים על מהלך חיי

 

איך הכל בגלגל המסתובב במהירות

סביב העולם כולו בעקשנות

נוסק מעלה ומתפתל

לוקח גם אותי ומתגלגל

 

איך העולם גלגל

ובסוף הכל חוזר אליי

הטוב שבי וגם הרע והסתמי

עולים בי שוב מסתובבים עימי