אלוקיי-

למה פתאום אין לי מילים

להביע

לשיר בהן

לצעוק – תודה

למה פתאום לא מצליחה לחבר משפט

שיתאר

שירגיש

שיעטוף כטלית בשמחה

 

במקום זה

הנשמה מוארת

ומתוכה עולה מנגינה

ומשדרת לרגליים

לקום ולרקוד

עד כלות נשמה ונשימה

לכבודך

לרקוד לך

תודה