רוצה אל היער

אל הירוק

אל העצים

אל העשבים

 

רצה לשם במחשבותיי

במילותיי

בתפילותיי

 

אל השמים המשקיפים מבין הענפים

אל קול העלים המרשרשים

בינות הצמיחה

 

אל שביל בו אדם לא דרך מעולם

נתיב לא ידעו עיט

רק אני שם והכל

ועוצמת הבריאה

ודממה

והתרוממות

והערצה

 

ונשמתי קשובה

לקול שירת העשבים

וממלאת את כל כולי

בשייכות

באמונה

באהבה

בתודה

 

ונפשי משם צומחת

אל מציאות היום יום

אוספת כוח ושמחה

מתמלאת בגעגועים

ובערגה

הנאספת טיפין טיפין

במילות התפילה....