מנסה לנתק מחשבותיי,

לתת למילים להתפרץ

לתת ליד להתרוצץ

ולרוקן רגשות אל שורותיי

 

את כל שלא מצליחה להגות בבירור

אבל מרגישה היטב ומיד

ומעבירה הלאה - אליך- ללא דיבור

רק במבט, או במגע היד

 

מחפשת עמוק בפנים מילה

אולי כמה הגיגים לבטא, להראות

אך כנראה תחושה באמת עצמתית לא עולה

בין שפתיים,או אולי רק מבין השורות...