יוגי צ'י

כשהעולם מסתובב טוב לי בלב

וכאבי העמוק

שובר סוף

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה