יוגי צ'י

כשהעולם מסתובב טוב לי בלב

טלי

שובר סוף

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה