יוגי צ'י

כשהעולם מסתובב טוב לי בלב

טלי

יצירה משעממת

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה