השלתי מעליי

אלפי טון של צבע

התקרבתי אליי

יצאתי אל הטבע

 

כשחיפשתי סביבי מבט אמיתי

עיניים אוהבות

מצאתי רק אותי

מנסה להדק לבבות

 

ביקשתי כנות מהסביבה

לא חיוכים מאולצים

לא מצאתי מבט של אהבה

רק קומץ משמיצים

 

אז השלתי מעליי

אלפי טון של צבע

התקרבתי אליי

יצאתי אל הטבע

 

לא ביקשתי הרים וגבעות

אך מצאתי שטוב לנשום סביבתם

מתפעמת מפשטות ותום המראות

רוצה להביא גם אותם