האמת - כמו שמן טוב היא צפה

בוערת לאנשי האש בלבבות

ולא חשוב איך ובכמה

אנשי החושך מנסים לכבות...

 

תופרים בלאי על תלאי

ומנסים להסתיר את הירח עם האצבע

משלמים לכולם והכל כדאי

מוסיפים עוד חטא על עוד פשע...

 

אבל...

האמת כמו שמן טוב היא צפה

ויש עוד כמה בעלי שם טוב

לא מעניין אותם איך וכמה

אותם לא ניתן לקנות!