ונהר יוצא מעדן

ומימיו זורמים בעורקיי

משקה הגן כבימי קדם

ומתמזג אל תוך ימיי

 

ושפע זורם מלמעלה

ומתאסף אל בין ידיי הפשוטות

וריח נוגע לא נוגע

עת רקיע נעטף משמעויות

 

והמים זורמים ברוגע

מבין מעמקי השמים

והנשמה בעדנה זועקת לנגוה

וזוהר נראה בעיניים

 

ונגיעות אור משתקפות על הגן בדמם

והקול קורא בעמקי נשמתי

לצאת עם אותו הנהר מעדן

לנשוב עם הרוח ולשוב  רווּיה אל ביתי