כפית עליי הר כגיגית

האכלת בכוח - כפית אחר כפית

נשמתי דיברה בשמה

הקדימה לי נעשה לנשמע

ראיתי את הקולות ואת הברקים

שמעתי בפחד את הר האלוקים

טעמתי בכוח מן המתיקות והנועם

הוקסמתי, רוצה שלא יגמר לעולם

רוצה לקלוט כל דיבר ודיבור

לאוספם פירור אחר פירור

כפית עליי הר כגיגית

בתוכי רוצה לעבור לכף ענקית

ומעז יצא נהדר

ומאז גופי מואר

   באורך, בדרכך - בתורה

   באהבה רבה ומבחירה.