שעות שעלי כותרת קטפתי

והפרדתי אחד אחד

כמה עלים מקרוב טעמתי

ולא מצאתי נכון, אף לא אחד

 

לילות על גבי ימים ניסיתי וחיפשתי

הלכתי גם למקומות לא לי

עברתי בין שלטים גם שאלתי

ובסוף אומרים שהכל בגללי...

 

ברגעים כמו עכשיו

ביחד - זועקת הבדידות

כשאין כתף ואיש שיאהב

תחושת חוסר ואי ודאות

 

ברגעים כמו עכשיו

צצה ועולה בי גם סקרנות

כשאין יד ואיש שאוהב

תחושת קיפוח והססנות

 

שעות ש"אוהב לא אוהב" את עצמי שאלתי

בלי לבדוק את תחושותיי שלי

כמה חיפשתי ועדיין לא מצאתי

את מה שנכון ומתאים בשבילי...