ציפור גדולה לבנה

עפה גבוה

בשמים שלך

בשמים שלי...

 

נושאת מבטי גבוה

לעקוב אחר מעופה

עיניי משוטטות עוד ועוד

עד לאופק שלך

הנמצא אי שם רחוק

קרוב אליי...

 

השמים גדולים ועמוקים

ונדמה כי בתווך אלפי מרחבים

ובכל זאת איננו אלא,

תחנות במעופה של

ציפור גדולה ולבנה...