ונוס שליטת המזל שלי

עושה היום בקשת צעד ראשון

אולי זה יחזיר את החיוך המפורסם שלי

אולי זה יעזור לי יותר טוב לישון

 

משהו טוב קורה לי

 אך זה לא תלוי במזלות

מין תחושה פנימית שיצליח לי

אך את הכוח רק בעצמי אוכל לגלות

 

כבר רואה את זה בשטח

נותר לי רק לעבור

הטוב כולו נמצא בפתח

אם בעבר אפסיק לנבור

 

שייכת לאוויר, נושמת אותו

מנסה להעביר, לצעוד לקראתו

החלטתי – את הקשיים מאחור להשאיר

את המחר בחיוך להאיר

 

משהו טוב קורה לי

אך זה לא תלוי במזלות

מין תחושה פנימית שיצליח לי

אך את הכוח רק בעצמי אוכל לגלות