יום אחד הסתובב לו כבש רעב שהחליט לטרוף כמה זאבים

חשף את שיניו זקר את צמרו והסתובב לאט לאט כמשחר לטרף

מי יכול עלי חשב לעצמו הרי אני כבש רעב

הסתובב בשדות חיפש ביערות אך לא מצא דבר

החליט לאסוף סביבו עדת כבשים שיעזרו לו בחיפושיו

התחיל פועה בקולי קולות אך ללא מענה

לפתע הירח נתגלה במלוא הדרו וגם שעת חצות זאת היתה

ושמע הכבש מרחוק עוד פעיות לרוב

הלך אחר הקולות והנה הגיע לקרחת היער שם התאספו כבשים לרוב

טכסו בניהם עצה כיצד ימצאו זאב בריא ודשן אשר ישביע את בטנם הרעבה

התחלקו לשלשות והתפצלו במעבה היער כדי לצוד את הזאב

חיפשו כל הלילה,כבר השמש כמעט זרחה

והנה מרחוק ראו הם לא זאב אחד אלא שלושה

התחילו לרוץ הכבשים אחר טרפם

קיפצו מעל סלעים דילגו מעל שיחים והנה בום!!!

זאב אחד נתפס בין שיניהם, השניים האחרים ברחו

התחנן הזאב על נפשו, הניחו לי הרי אני זאב פשוט

מה אני עושה כל היום,רק רועה בשדה ואוכל עשב רך מידי פעם גם גוזזים את פרוותי

אך הכבשים לא שעו לתחנוניו והחלו קורעים בבשרו

הרי הם כבשים והם ידועים באכזריותם

הזאב המסכן בסופו של דבר נכנע לשיניהם ונפל שדוד

מה מה בוקר טוב לכל הכבשים החל הרועה קורא

התעורר הכבש בבהלה אך... כמה שחלומות יכולים להיות אכזריים גנח לעצמו

והחל ללכת אחר העדר.