משתדלת לראות אורות

גם במקומות חשוכים

מנסה לא לחרוג מהשורות

למצוא בשולי הדרך פרחים

 

חוסה תחת השמים

והם גדולים ומשתנים

מהרהרת, חושבת פעמיים

מחפשת תשובות עמוק בפנים

 

משתדלת להדליק אורות

גם אם לפעמים נורא קר

מנסה לדלג מעל בורות

להתמקד ביפה ובעיקר

 

מגרשת אפילה

חושפת שיניים לבנות

חיה מחדש, גם בלילה

בשתי ידיים מתחילה לבנות

 

ואז -הוא מרצד על חלוני

מגיע שלם ומואר

משתקף בי למרות השוני

ומושך עצמו אל הנהר