התבודדות

 

לרגע - עוצר הזמן

וכל דקה נמשכת אל הנצח

לשבריר שנייה הכל כמו נעלם

מתרוקן, מפנה מקום

מסיר את מגבלות הגשמיות

ואז-

אור גדול

תחושה בלתי ניתנת להגדרה

ממלאת הכל

בהוד והדר

ביראה וברוממות

בדריכות וציפייה

 

ואז-

בפשטות ותמימות

ניתן לחוש באמת

באמת

בעוצמת הבריאה

להתנתק מהבלי וכבלי היום יום

ולהתקשר בעבותות של אהבה

אל בוראה...

 

ומתוך הלב בוקעת מנגינה

המלווה בשתיקה

בתפילה

ללא מילים

הלב זועק-

תודה!