רוצה שליבי יתנקה וכמו יברא מחדש

ורוח נכונה תהלך בקרבי

לעשות תשובה של ממש

כדי לעובדך בכל לבבי, נפשי

ומאודי

בעוצמה לשוב עד אליך

עד אל תוך-תוכי

ולדבוק בך

 

רוצה ששתי כיליותיי מעצמן ינבעו

נהרות נהרות - ימים של תורה

וילמדוני מבפנים את ששמעתי בסיני

כשהקדמתי "נעשה" ל"נשמע"

כמו אברהם שהגיע לאחדות

כשראה מה שראה

לאחר שהביט והתבונן באמת הנצחית

ולרוץ אליך באהבה

 

רוצה לעשות בדק בית פנימי

בכל תא ותא בגופי ובמחשבותיי

לחבר נשמה לכל נשימה

להעניק ערך, מהות לכל פעולה

ולמצוא, בלי לנבור יותר מידיי

ספר תורה בתוכי

כדי לשכן שם טהרה