מחדלים

 

על פני חיי שנים רבות גולש

כפלדה אשר החלידה מחמצן,

לעתים כנחושת בלי תועלת

לפעמים בתוך זהב ולא חמדן.


היו שנים שאופוריה געתה

וזמנים בראש כפוי כמו כעת,

ללא אשמה העובדה בי בעטה

את זאת מבין מבלי היותי פואט.


עם כל זאת גם אני אשם

וכל אחד אשר את זאת יקרא,

עם כל העם ששיר זה לא ידע

עליו מטיל אני את האשמה!


אז שיקום ויפיל הממשלה!!!

כי מחדלים לעם הזה צרה צרורה…

 

 

                                                 27.8.06