לא נבנה גבוה מגדלים

לא נחפש לפגוע בשמים

רק נחזור

לשפה אחת ודברים אחדים

 

 

לא נטפס על הרים תלולים

לא נקלקל את טעם המים

רק נחזור

למהות האחת, לשלמות המייחדים

 

 

האבן תהיה לנו ללבנה לבניין

ננגן יחד בנבל ויובלים

נעצור ללגום ממיי כל מעיין

נצא גם לכרמים כמו שועלים

 

לא ננקום שבעתיים צלולים

לא נטעה בעצים פעמיים

רק נחזור

להוויה היחידה לחיות מאוחדים