טובלת רגליי במים הזכים

והגשם שוטף מלמעלה

רואה אושר בהבזקים

שיהיה תמיד אינשאללה

 

מתכופפת לשטוף את ידיי

ומרימה אותן לשמים

שהגשם יגיע אליי

שינתן לי שפע כמים

 

עוצמת עיניי בשלווה עילאית

פוקחת אותן במבט לבאות

אוגרת בתוכי - כל טיפה כדאית

רוצה להתקדם בכל המעלות

 

והגלים בהמיה עדינה מובילים

והגשמים היורדים בברכה מועילים

והמים שוטפים ומזככים

לקראת רגעי אושר משמחים