איך הדברים הולכים

ונרקמים מולי

קו אל קו לציור נפלא

ללא הסבר

כאילו במקרה

 

איך הכל נקרה בדרכי

צץ ומבצבץ - בוהק

עולם נפלא

הכל מתאים פתאום, מוכר

ללא הסבר

 

איך זה פתאום קורה לי

פרט מצטרף אל פרט

עד לכדי תמונה גדולה ברורה

בה אין מקום למקרה

בה כבר אין שאלה

 

דרכה מובן

הכל תוכנן

הכל צוייר

מעבר לכל השגה

ביד ההשגחה....