לותנת מידדה

אני זה אני זה אני.אוהב אוהבת לא אוהב.ואתם זה אתם זה אני.

נאום מבריק

לגרד את עצמךְ מעצמך

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה