לותנת מידדה

אני זה אני זה אני.אוהב אוהבת לא אוהב.ואתם זה אתם זה אני.

אובססביות

מתי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה