רסיסי לילה

חלום מול הים

פתחי לי

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה