רסיסי לילה

געגוע

פתחי לי

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה