קודם כשקראתי את בכיותייך עצרה נשימתי נחנקה. עכשיו כשהכל הסתדר בשלום אני יכולה לנשום ולכתוב אין אחר מלבדו. מיד אחרי שאקום ואלך יפסקו בכיותיי ואצרח אל תלך עוד.