קומי לך. התיישרי.מתחי-
גבך העקום, חפשי המפתח
מהר! מהר! החישי צעדייך

ברחי

ממני.